مختصری از شرح وظایف

انجام بازرسی از دفاتر وکلا بصورت دوره ای و یا موردی و نظارت مستمر بر عملکرد اعضاء / تهیه و تدوین برنامه معاضدت قضایی سالانه وکلای محترم/ احضار وکلایی که دفاترشان از حیث امور بازرسی دارای نقص می باشد/ تعیین وکیل معاضدتی بنا به درخواست نهادهای حمایتی و نیز مراجعه مستقیم متقاضیان نیازمند،پس از تحقیق و بررسی لازم/ تعامل رئیس کمیسیون بامسئولین معاضدت قضائی دادگستری استان و تنظیم لیست همکاران جهت مراجعه به واحد های ارشاد و معاضدت مجتمع های قضایی / رسیدگی به شکایات واصله از طرف مراجعین پس از مشاوره با اعضای کمیسیون و احراز تخلف