اعضای کمیسیون

آقای مجتبی مصدقی نقندر (رئیس)
آقای علی وظیفه شناس (نایب رئیس)
آقای سید حامد کلالی (دبیر کمیسیون)
آقای علی اکبر صفری (رئیس کمیته بازرسی)
آقای علاءالدین رحمتی محمودی (رئیس کمیته معاضدت قضایی)
آقای حسین علی یاری(مسئول رسیدگی به تخلفات اعلامی از دادگاه ها)
خانم شایسته کریمی نسب(رئیس کمیته رسیدگی به شکایات)