مختصری از شرح وظایف

انجام بازرسی از دفاتر وکلا بصورت دوره ای و یا موردی و نظارت مستمر بر عملکرد اعضاء ....

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸