مختصری از فعالیت های انجام شده

انتشار مجله حقوقی وکیل دعاوی
انجام ثبت نام در سامانه مجلات و اخذ مجوزات لازم برای مجله مرکز
تشکیل هیات تحریریه و شورای نویسندگان مجله
دریافت ۵۸ جلد کتاب های حقوقی و کیفری از آموزش دادگستری
برگزاری جلسات هماهنگی و نقد آراء
دریافت مقالات جهت چاپ در مجله حقوقی
دریافت نقد آراء از کمیسیون ها و وکلای علاقه مند
 بررسی مقالات توسط هیات تحریریه نشریه و مجله حقوقی