مختصری از شرح وظایف

تشکیل کمیته های کیفری و حقوقی در جهت پاسخگویی به سوالات حقوقی وکلاء / تدوین جزوات آموزشی در خصوص نحوه طرح دعاوی مختلف حقوقی و کیفری/ چاپ و انتشار مجله ، کتب، جزوات آموزشی و علمی و پژوهشی/ فراخوان مقالات علمی و پژوهشی در موضوعات مختلف حقوقی/ شناسایی و حمایت از آثار علمی پژوهشی وکلای استان