مختصری از شرح وظایف

تشکیل کمیته های کیفری و حقوقی در جهت پاسخگویی به سوالات حقوقی وکلاء / تدوین جزوات....

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸