سامانه دریافت و پاسخگویی به سوالات و ابهامات پرونده های حقوقی و کیفری وکلای استان راه اندازی شد

سامانه دریافت سوالات تخصصی وکلای عضومرکز خراسان رضوی راه اندازی شد.
همکار محترم می توانند سوالات تخصصی خود را در مسایل مبتلابه و پرونده های خود از طریق این سامانه ارسال نمایید.

۲۳ شهریور ۱۳۹۹

مختصری از شرح وظایف

تشکیل کمیته های کیفری و حقوقی در جهت پاسخگویی به سوالات حقوقی وکلاء / تدوین جزوات....

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸