مختصری از شرح وظایف

انجام هرگونه خدمات رفاهی/ مذاکره اولیه با بانک ها و مؤسسات مالی جهت اخذ تسهیلات همکاران محترم/ تشکیل صندوق قرض الحسنه و تعاونی/ تشکیل تعاونی مصرف و مسکن/ شناسایی مراکز درمانی استان جهت مذاکره و تعامل برای اخذ تخفیف برای استفاده وکلا و خانواده های گرامی