پیام رئیس مرکز وکلای خراسان رضوی در خصوص شورای عالی وکالت

همکاران فرهیخته اعضاء محترم هیئت مدیر ه وبازرسین استان ها اکنون که با تدبیر ریاست محترم مرکز وکلا کارشناسان و مشاوران خانواده کشور جناب اقای دکتر بهادری و همکارانشان درامو راستانها و حفاظت اطلاعات وسایر بخشهای مرکز وشرکت و استقبال بی نظیر شما عزیزان انتخابات شورای‌عالی در کمال آرامش و رعایت مسائل اخلاقی وبا رعایت همه استاندارد های یک انتخابات صنفی برگزار وبرای بار دیگر ابهت و عظمت این مرکز را به رخ همگان کشید با سپاس وسجده شکر به درگاه احدیت جادارد صمیمانه از محضر همه عزیزان تقدیرو تشکر نموده وخاضعان ضمن تبریک به همه همکاران ومنتخبین عرض کنم که دیروز رقابت تمام شد امروز مثل گذشته شروع دوران رفاقت است امیدوارم با دوستی وهم افزایی بیشترهمه همت و تلاش خودرامصروف انجام ماموریت های ی تعریف شده نماییم تا شورای‌عالی بعنوان اولین گام ودرگام دوم انقلاب ودردوران تحول قوه قضائیه بتوانددرارتقا نهاد وکالتی که درترازجمهوری اسلامی باشد نقش بی بدیل خودرامصروف و ایفا نماید حقیر بعنوان عضو کوچکی که افتخار خدمتگزاری شما سروران را پیدا کردم با تقدیم خالصانه ترین سپاس ها دست کمک به سمت شما عزیزان وهمه همکاران در سراسر کشور دراز میکنم امیدواریم با ید واحد که عنایت وتفضل الهی دران هست بتوانیم در رفع مشکلات وکالت و توسعه آن قدمی برداریم