همایش گام دوم انقلاب و نقش حقوقدانان انقلابی در صیانت از حقوق شهروندی

همایش گام دوم انقلاب و نقش حقوقدانان انقلابی در صیانت از حقوق شهروندی  با سخنرانی آیت الله مرتضوی مقدم و دکتر بهادری جهرمی در سالن همایش های شهدای هفتم تیر دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس برگزار گردید .

در این همایش که با حضور اعضای هیئت مدیره های مراکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه خراسان رضوی و جمع کثیری از اعضای این مراکز و همچنین  رئیس اعضای بسیج حقوقدانان خراسان  رضوی برگزار گردید آیت الله مرضوی مقدم  بیانات مبسوطی در خصوص گام دوم انقلاب و جایگاه و نقش وکیل انقلابی  ایراد نمودند آقای دکتر بهادری جهرمی نیز در این همایش ضمن تقدیر از خبرنگاران در روز خبر نگار بیاناتی در خصوص حقوق شهروندی و خدماتی  بعد از  انقلاب اسلامی در راستای صیانت از حقوق شهروندی انجام پذیرفته سخنانی ایراد نمودند