نحوه درخواست دستگاه کارت خوان بانک ملت

با توجه به تفاهم نامه منعقده با بانک ملت جهت واگذاری دستگاه کارتخوان با شرایط آسان، چنانچه تمایل به دریافت دارید، اطلاعات خود را دردر سایت http://judiciarybar.ir در قسمت سامانه وکلا و کارشناسان وارد شده و فرم درخواست pos را انتخاب نموده و ورود اطلاعات نمایید.
با توجه به زمان اندک این فرم فقط تا چهارشنبه ۱۹ شهریور فعال است.