مراسم تقدیر جمعی از همکاران محترم ناظر آزمون وکالت ۹۸ برگزارشد.

مراسم تقدیر جمعی از همکاران محترم ناظر آزمون وکالت 98 برگزارشد.

مراسم تقدیر جمعی از همکاران محترم ناظر آزمون وکالت ۹۸ برگزارشد.
در این مراسم علی غفوری رئیس هیئت مدیره مرکز وکلای خراسان رضوی ضمن تقدیر و اهدای لوح سپاس و هدایای معنوی به ناظرین مرکز وکلای خراسان رضوی در برگزاری آزمون وکالت ۹۸ همکاری و همراهی اعضاء محترم را مایه سربلندی و افتخار مرکز دانستند . لازم به ذکر است آقایان : حمید رضا امیری، مهدی احمدی ، جواد عطاری بهار، سید مهدی فیروزی ،مهدی خاکشور ،علی ادبی چرمی ،ابوالقاسم صاحبی،محمد علی برزنونی،محمد امین حسین پور،حسین نجفی منظری،مجید میرعلی کاخکی، حسین علی یاری، محمد آسیابان و ابوالفضل ناصری و خانم ها: زهرا محمد پور، طاهره رحمانیان ،فاطمه شریفی نیا، اعظم میرمحرابی و فاطمه دلشاد به عنوان ناظرین مرکز در برگزاری آزمون ۹۸ همکاری نمودند.
روابط عمومی مرکز وکلای خراسان رضوی