نشست صمیمانه دکتر بهادری جهرمی رئیس مرکز امور وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اعضای هیئت مدیره مرکز

نشست صمیمانه دکتر بهادری جهرمی رئیس مرکز امور وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اعضای هیئت مدیره مرکز
نشست صمیمانه دکتر بهادری جهرمی رئیس مرکز امور وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با دکتر غفوری رئیس مرکز وکلاءی دادگستری خراسان رضوی و دکتر امیر هوشنگ انصاری رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی به همراه اعضای هیئت مدیره این مراکز برگزار شد