دومین دوره جلسات دفاع از سمینار کارآموزان مرکز وکلای خراسان رضوی برگزار شد

 

دومین دوره  جلسات دفاع از سمینار کارآموزان  مرکز وکلای خراسان رضوی برگزار شد

دومین دوره  جلسات دفاع از سمینار کارآموزان  مرکز وکلای خراسان رضوی برگزار شد

دومین دوره  جلسات دفاع از سمینار کارآموزان  مرکز وکلای خراسان رضوی برگزار شد

 

 

 

 

 

دومین دوره جلسات دفاع از سمینار کارآموزان مرکز وکلای خراسان رضوی در سال ۱۳۹۹ ،روزهای ۲۷و۲۸خرداد برگزارگردید.
در این دوره ۵۰ نفر ازکارآموزان وکالت در مقابل اساتید مبادرت به ارائه سمینار با موضوعات متنوع حقوقی،ثبتی ،خانواده و کیفری نمودند.در حاشیه برگزاری این سمینار جناب اقای دکتربهادری جهرمی ریاست محترم مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به صورت سرزده درمحل برگزاری سمینار حاضر وپس از توضیحات ریاست کمیسیون آموزش و کارآموزی مرکز وکلای خراسان رضوی، دقایقی را با کارآموزان واساتید این دوره گفتگو نمودند.