افتتاح واحد بسیج مرکز وکلای خراسان رضوی

عصر پنجشنبه ۱۷ مرداد۹۸ در جریان سفر دکتر بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه واحد بسیج مرکز وکلای خراسان رضوی افتتاح شد.

در این جلسه دکتر بهادری جهرمی گفت: ثمره روحیه بسیجی را باید مردم احساس کنند. دکتر یوسف زاده نیز در سخنان خود گفت: موضوع علمی بسیج را باید هر چه بیشتر پر رنگ تر کنیم.

در انتهای این جلسه، حکم سرپرستی واحد بسیج مرکز وکلای خراسان رضوی توسط دکتر بهادری جهرمی به دکتر یوسف زاده  اهداء شد.