اعضای پنجمین دوره هیات مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه خراسان رضوی پس از اعلام نتایج انتخابات معرفی شدند.

اعضای پنجمین دوره هیات مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه خراسان رضوی پس از اعلام نتایج انتخابات و معرفی شدند.
در این انتخابات از مجموع ۴۹۲۶ رای صحیح به ترتیب میزان کسب رای آقای علی غفوری علی آباد با ۲۲۶ رای، خانم محبوبه غفرانی ها با ۲۱۹ رای، خانم زهرا محمدپور با ۱۹۱ رای، آقای سعید گل زاده با ۱۸۹ رای ، آقای مجتبی مصدقی نقندر با ۱۷۴ رای ، آقای مهدی احمدی با ۱۷۴ رای ، خانم زهره ترحمی یوسفی با۱۵۶ رای ، آقای ابوالفضل نجفی با ۱۳۹ رای و آقای رضا حضرتی با ۱۳۸ رای به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای جواد قلی زاده با ۱۳۳ رای و آقای مجید فلاحی با ۱۲۹ رای وآقای مهدی خاکشور با ۱۲۲ رای به عنوان ۳ عضو علی‌البدل هیئت مدیره انتخاب شدند؛ در این انتخابات آقایان حمیدرضا امیری با کسب ۲۲۷ رای و محمد سررشته دار عمرانی با کسب ۱۵۳ رای توانستند به عنوان بازرسین هیئت نظارت آرای لازم را بدست آورند.
در این انتخابات که در روز سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ به صورت کاملا الکترونیک برگزار شد ،۵۰ نفر کاندیدا برای تصدی ۹ کرسی هیئت مدیره هیات مدیره و ۲ کرسی بازرسین هیئت نظارت اعلام آمادگی کرده بودند . لازم به ذکر است ۳ نفر از نامزدها قبل از برگزاری انتخابات انصراف خود را به طور رسمی اعلام کردند.
در این انتخابات از مجموع تعداد ۱۴۹۴ نفر واجد شرایط رأی دادن تعداد ۷۳۱ نفر به میزان ۴۹ % درصد مشارکت نمودند.