اطلاعیه مهم انتخابات

(اطلاعیه انتخابات)
همکار گرامی با سلام
پنجمین دوره انتخابات هیئت مدیره و بازرسین هیات نظارت مرکز وکلای خراسان رضوی در روز سه شنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۸
از ساعت ۹ الی ۱۷ به صورت کاملاالکترونیکی و به شکل غیر حضوی از طریق سامانه جامع مرکز به نشانی http://judiciarybar.ir/
(ورود به سامانه تمدید) و ورود به سامانه شخصی وکیل برگزار می گردد.
جهت رفاه حال همکاران گرامی اعضای محترمی که تمایل به مراجعه حضوری جهت رای گیری را دارند می توانند در روز و ساعت فوق الذکر به آدرس بلوار ملک آباد نرسیده به ملک آباد یک اداره آموزش دادگستری خراسان مراجعه نمایند .
حضور حداکثری شما را ارج می نهیم.
(هیئت اجرایی انتخابات)