(اطلاعیه شماره ۲ انتخابات)

(اطلاعیه شماره ۲ انتخابات)
همکار گرامی با سلام
اسامی، سوابق و دیدگاه کاندیداهای محترم هیئت مدیره مرکز وکلای خراسان رضوی از بسترهای ذیل قابل دسترس می باشد.
۱- سایت مرکز به نشانی
http://mvq.ir/article/
۲-کانال تلگرامی مرکز به نشانی
https://t.me/markazvokalakhorasan
۳-اینستاگرام مرکز به نشانی
http://instagram.com/markazvokalakhorasan
(هیئت اجرایی انتخابات)