اطلاعیه شماره یک انتخابات

اطلاعیه شماره ۱ انتخابات
همکار گرامی با سلام
پنجمین دوره پنجمین دوره انتخابات
هیئت مدیره و بازرسین هیات نظارت مرکز وکلای خراسان رضوی در روز سه شنبه ۱۵ بهمن از ساعت ۹ الی ۱۷ به صورت کاملاالکترونیکی و به شکل غیر حضوی از طریق سامانه جامع مرکز به نشانی http://judiciarybar.ir/
(ورود به سامانه تمدید) و ورود به سامانه شخصی وکیل برگزار می گردد.
حضور حداکثری شما را ارج می نهیم.