آزمون وکالت مرکز وکلاى قوه قضائیه برگزارشد

آزمون  وکالت مرکز وکلاى قوه قضائیه در مشهد و شهرستانهاى نیشابور و تربت حیدریه و به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد.

على غفورى رئیس هیئت مدیره مرکز وکلاى خراسان رضوى در  نشست خبرى گفت:  آزمون مرکز وکلاى قوه قضائیه با ۱۰۷ هزار نفر شرکت کننده در روز جمعه ۲۹ آذر ۹۸ با رکورد شکنى آزمون هاى تخصصى و به صورت ملى برگزار شد و این در حالى است که در سالهاى گذشته آزمون  بصورت متمرکز و منطقه اى  و در برخى از استانهاى کشور برگزار شده است.

على غفورى افزود: از تعداد کل داوطلبین  ۷۰۷۹ نفر داوطلب شرکت کننده در استان خراسان رضوى هستند که تعداد ۳۵۷۶ نفر آقا و ۳۵۰۳ نفر خانم در ۴ حوزه آزمون مشهد و ۲ حوزه شهرستان ها با یکدیگر به رقابت پرداختند .

تعداد شرکت کنندگان این آزمون در شهرستان هاى نیشابور ۹۳۴ نفر  و تربت حیدریه ۹۱۹ نفر مى باشند.

 

رئیس مرکز وکلاى قوه قضاییه عنوان نمود: این آزمون به صورت دو مرحله اى برگزار مى شود و پس از اعلام نتایج آزمون کتبى افراد حائز شرایط فرصت دارند تا با توجه به رتبه و نمره خود حداکثر هفت استان را به ترتیب اولوىت جهت اخذ پروانه کارآموزى انتخاب نمایند.

على غفورى اشاره نمود: با تمهیدات دکتر على بهادرى رئیس مرکز وکلا،کارشناسان رسمى و مشاوران خانوده کل کشور این آزمون نو آورى هایى داشت که از جمله آن برگزارى  در ۷۹ حوزه در کل کشور بود تا داوطلبان بتوانند با طى حد اقل مسافت از محل سکونت خود در آزمون شرکت نمایند ،وى همچنین گروه بندى دفترچه سوالات و پاسخنامه ها را از دیگر نقاط قوت این آزمون دانست .

على غفورى  از مسئولین و  پرسنل دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوى ،مدیران و پرسنل حفاظت دادگسترى کل استان رضوى ، نیروى انتظامى و  اعضاى هیئت مدیره مرکز وکلاى خراسان رضوى و همکاران و ناظرین مرکز و کلیه دست اندر کاران این آزمون که  در هرچه باشکوه تر برگزار شدن این آزمون تلاش نمودند تشکر کرد و براى  تمامى  داوطلبین  آرزوى موفقیت  نمود.

 

شایان ذکر است  غلامعلى صادقى رئیس کل دادگسترى خراسان رضوى و هیئت همراه و دکتر نژاد على رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوى  به همراه على غفورى رئیس هیئت مدیره مرکز وکلاى قوه قضائیه از محل هاى برگزارى آزمون بازدید کردند و در جریان نحوه برگزارى این آزمون قرار گرفتند.