مختصری از فعالیت های انجام شده

c تشکیل «اتاق فکر وکلای خراسان رضوی» در حوزه پیشگیری از وقوع جرم:
اتاق فکر متشکل از وکلای مرکز وکلای خراسان رضوی و کانون وکلای خراسان رضوی می باشد. همکاران می توانند هر معضلی را که مدنظر دارند با بیان راهکارهای اجرایی به اتاق فکر ارائه تا با حضور ایشان مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد و بعد از کارشناسی به صورت مکتوب به عنوان طرحی به معاونت محترم پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اعلام گردد. با توجه به فرصتی که فراهم است بسیاری از موارد توسط معاونت مورد اقدام و یا به مراجع ذیصلاح منعکس می گردد.

c ارائه طرح « نقش وکلا در کاهش طلاق و تنش در خانواده که طرح در خصوص حضور وکلا در جلسات آموزشی قبل از ازدواج مورد قبول و تأیید هیأت مربوطه قرار گرفت

c ارائه طرح «ساماندهی متصدیان املاک»:
در این طرح عملکرد منفی بسیاری از متصدیان املاک در بروز مشکلات برای شهروندان و ایجاد پرونده های حقوقی و کیفری متعدد در دادگستری مطرح شده است. همچنین علل گوناگون بروز این مشکلات ذکر گردیده و نهایتاً راهکارهای متفاوتی پیشنهاد شده است. در این خصوص بنا به دستور معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، ریاست اتحادیه املاک، نماینده تام الاختیار اتاق اصناف، نماینده تام الاختیار سازمان صنعت و معدن و تجارت و اداره کل ثبت اسناد در چندین جلسه حضور یافتند و طرح مذکور مطرح و بررسی شده که همچنان ادامه دارد و در بخشهایی وارد اقدامات اجرایی شده است.

c ارائه طرح پیشنهادی جهت شناسایی معضلات اساسی کمیسیون ماده صد:
در این خصوص پس از انعکاس موضوع به معاونت، ایشان دستور تشکیل جلسه کارشناسی و تأیید موارد مطروحه طی مکاتبه ای با فرمانداری، استانداری و شورای شهر دستور تشکیل یک تیم برای رفع مشکلات را داده اند.

c حضور در مدارس در راستای اجرای طرح ارتقای آگاهی های عمومی و حقوقی دانش آموزان.

c اقدام جهت حذف و یا اصلاح ارجاع داوری به متصدیان املاک در قراردادهای بنگاه داران:

در این خصوص مشکلات ناشی از عملکرد متصدیان املاک که به عنوان داور تعیین می شوند مطرح و پیشنهاداتی ارائه گردیده که بعضی از آن موارد خارج از حیطه اختیارات معاونت بوده لیکن بعضی موارد با دستور ایشان در حال پیگیری می باشد