دریافت ایران کارت

قابل توجه همکار محترم شرکت کننده
در همایش روز وکیل مدافع
با سلام
چنانچه تا کنون موفق به دریافت ایران کارت صادر شده توسط (بانک آینده) نشده اید لطفا بادر دست داشتن اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی به آدرس ما بین عبدالمطلب ۱۲ و ۱۴ مقابل بانک صادرات
مرکز خدمات بانک آینده مراجعه فرمایید در صورت عدم مراجعه ایران کارت صادر شده برای شما برگشت داده خواهد شد
تلفن جهت پاسخگویی: ۳۷۲۶۴۰۰۵