اهم مصوبات جلسه هیئت مدیره مرکز وکلای استان خراسان رضوی

۱- با عنایت به نامه‌های واصله از دادگستری استان در خصوص نظارت مرکز بر انتشار آراء در فضای مجازی، مقرر شد کمیسیون پژوهش از طریق کمیته کیفری مبانی قانونی امر را بررسی و اعلام دارند آیا وکلا حق انتشار و تحلیل آرایی که در پرونده امر وکالت داشته اند قبل و بعد از قطعیت رای را دارند یا خیر؟ نتیجه به هیأت مدیره اعلام گردد تا تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

۲- ریاست هیأت مدیره گزارش از برگزاری اولین جلسه شورای عالی مرکز وکلا که در مورخه ۱۵/۵/۹۹ که در تهران برگزار گردیده را به حاضرین ارائه دادند.

۳-  مقرر گردید در جلسه آینده هیأت مدیره برنامه ی کمیسیون های معاضدت و کمیسیون رفاه از سوی روسای کمیسیون جهت بررسی و تصویب  ارائه گردد.

۴- برنامه های ارائه شده از سوی رئیس کمیسیون فرهنگی برای سال ۱۳۹۹ و بودجه مورد نیاز، به تصویب رسید‌.  در همین راستا مقرر شد به منظور برگزاری مسابقات، نصب بنر به مناسبت های مختلف، ارتباط با دستگاه های اجرایی و اطلاع رسانی از طریق صدا و سیما و جراید به مناسبت روز وکیل مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال در اختیار کمیسیون قرار گیرد که در صورت نیاز به میزان بیست درصد  قابل افزایش است.
۵- پیشنهاد رئیس کمیسیون بازرسی مبنی بر معرفی اعضا کمیسیون به نام های آقایان امراله اخوان ۲- سید امید عادل احمدیان۳ – مهرداد خیاط ۴- علیرضا پیمایش  و خانم ها رحیمه آخوند زاده  و خانم الهام کلماتی زاده در جلسه مطرح وبه تصویب رسید .

۶-مقررشد کلیه کمیسیون ها جهت جمع بندی برنامه های مرکز در سال ۹۹ در جلسه دو هفته آینده برنامه مدون و مکتوب خود را برای سال ۹۹ جهت تصویب وطرح در هیأت مدیره به ریاست هیأت مدیره ارائه نمایند.

 ۷- مقرر شد کلیه درخواست های نقل و انتقالات همکاران که قبلا هیأت مدیره با آن موافقت نموده اند ضمن برطرف کردن ایرادات شکلی از سوی کمیسیون مرکزی، مجدداً به تهران اعلام گردد.

 ۸-هیأت مدیره با تخفیف وتقسیط انتقال همکاران به مرکز استان مخالفت نمود ولی توصیه کرد که مرکز همکاری لازم را در معرفی افراد غیر متمکن جهت استفاده از تسهیلات بانکی بنماید.

۹-درخواست نقل و انتقالات  تعدادی از  همکاران  محترم وکیل مطرح و  پس از بحث و بررسی تصمیمات لازم اتخاذ شد.

 ۱۰-جناب آقای ابوالفضل نجفی رئیس کمیسیون فرهنگی و عضو هیئت مدیره به عنوان عضو شورای مشورتی در موضوع ماده ۵۷ دستورالعمل تشکیلات معرفی و انتخاب شدند.