اعضای مرکز داوری و مختصری از شرح وظایف

آقای حمیدرضا امیری (دبیر کل)/آقای کیوان ضیاء (رئیس هیئت امنا)
آقای سعیـــد گل زاده (نایب رئیس)/ خانم محبوبه غفرانیها (منشی)
آقای مهدی احمدی (عضو)/آقای مهدی خاکشور (عضو)/خانم زهرا محمد پور (عضو)

مختصری از شرح وظایف
مرکز داوری جهت رسیدگی تخصصی به مسائل و مشکلات حقوقی بخصوص بین تجار و شرکت های تجاری و فعالان اقتصادی ایرانی و دیگر کشور ها و ایجاد زمینه امنیت حقوقی و قضایی که یکی از زمینه های امنیت اقتصادی است و برای ارتباط با مراکز داوری ایرانی و غیر ایرانی و نیز در راستای اهداف قانون برنامه توسعه و سیاستهای قوه قضائیه ( برای کاهش پرونده های دادگستری) و همچنین در جهت تشویق اشخاص به حل و فصل اختلافات بر اساس روش های مسالمت آمیز خارج از دادگستری ،مرکز داوری دفتر استانی وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه خراسان رضوی تشکیل گردید.