استقرار تیم بررسی و تکمیل اظهار نامه های مالیاتی

استقرار تیم بررسی و تکمیل اظهار نامه های مالیاتی

تیم بررسی و تکمیل اظهار نامه های مالیاتی جهت تسهیل دسترسی همکاران محترم در مکان مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان مستقر و از امروز یکشنبه ۱۹ خرداد ۹۷ تا۳۱خرداد ماه آماده ارائه خدمات می باشند
با توجه به حجم مراجعات جهت ارائه خدمات بهتر لطفا هرچه سریعتر اقدام فرمایید.