#هم وطن یار تو هستم -کمک به هموطنان عزیز آسیب دیده در سیل استان گلستان