مختصری از شرح وظایف

برگزاری کلاسهای علمی کارآموزان وکالت/ برگزاری کلاسهای آموزشی ضمن خدمت و یا کارگاه های آموزشی برای وکلاء/ برگزاری کلاسهای ارتقا وکلای پایه دو/ انجام اختبار علمی کارآموزان/ تشکیل کمیته علمی آموزشی تخصصی جهت تدوین جزوات و کتب آموزشی و علمی/ برگزاری سمینارهای علمی ، آموزشی و دعوت از اساتید برجسته