آزمون کتبی اختبارمرکزوکلای قوه قضاییه برگزار شد

به منظور پیشگیری ازمشکلات ناشی از بیماری کرونا، آزمون کتبی اختبارمرکزوکلای قوه قضاییه توسط کمیسیون کارآموزی و ازطریق سایت عدالتخانه به صورت آنلاین در دونوبت صبح و عصر روزهای ۲۶-۲۷و۲۸مرداد برگزار گردید.در این آزمون ۳۸۰نفرازکارآموزان ورودی۱۳۹۶ از سراسر کشورشرکت داشتندکه از این تعداد۳۶نفرنفرکارآموزان مرکز وکلای خراسان رضوی بودند.شایان ذکراست دریافت پروانه وکالت منوط به قبولی کارآموزان در دو آزمون کتبی و شفاهی اختبار می باشد.