آزمون کتبی اختبارمرکزوکلای قوه قضاییه برگزار شد

به منظور پیشگیری ازمشکلات ناشی از بیماری کرونا، آزمون کتبی اختبارمرکزوکلای قوه قضاییه توسط کمیسیون کارآموزی و ازطریق سایت عدالتخانه به صورت آنلاین برگزار شد

۲۲ شهریور ۱۳۹۹