دوازدهمین جلسه ی هم اندیشی بانوان برگزار شد .

دوازدهمین جلسه ی هم اندیشی بانوان پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۲ با حضور جمعی از مهربانوهای وکیل برگزار گردید .

در این جلسه ، همکارانی که در پرونده های جریانی خویش یا طرح پرونده جدید دچار اشکال و ابهام بودند از همفکری و تجربیات سایر همکاران خصوصا پیشکسوتانِ مجرب بهره مند گشتند .
_ برسی حق اسقاط یا عدم اسقاط ملاقات فرزند مشترک توسط والدین پس از طلاق.
_ بررسی موارد مربوط به احوال شخصیه اتباع بیگانه ،
_ نحوه ی اخذ سهم الارث متصرفه یکی از ورثه از سایر وراث ،
_ طریقه ی دادرسی و چگونگی طرح دعوا علیه نهادها و ادارات دولتی در رابطه با تصرف اراضی شخصی
_ نحوه ی طرح دعوا وچگونگی مطالبه ی دیه افراد نظامی مصدوم در حین عملیات آموزشی ،
_ تبادل نظر در خصوص بعضی از عناوین مجرمانه از جمله سرقت مقرون به آزار همراه با ضرب و جرح.
_ حدود اختیارات و حوزه ی صلاحیت پلیس راهنمایی رانندگی در جرایم داخل شهری وجاده ای و… از جمله موضوعاتی بودند که در جریان هم اندیشی این جلسه در خصوص پرونده های دوستان مورد بررسی قرار گرفتند .

امید است همکاران عزیزمان با حضور در این جلسات ، ما را در ادامه ی راهی که در پیش گرفتیم ، همراه باشند . بی شک تداوم این مهم با یاری شما بزرگواران میسر و مقدور خواهد بود .

کمیته امور بانوان مرکز وکلا‌