دوازدهمین جلسه ی هم اندیشی بانوان برگزار شد .

دوازدهمین جلسه ی هم اندیشی بانوان پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۲ با حضور جمعی از مهربانوهای وکیل برگزار گردید .

در این جلسه ، همکارانی که در پرونده های جریانی خویش یا طرح پرونده جدید دچار اشکال و ابهام بودند از همفکری و تجربیات سایر همکاران خصوصا پیشکسوتانِ مجرب بهره مند گشتند .

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

مختصری از فعالیت های انجام شده

کمک به زلزله زدگان کرمانشاه از طریق صندوق خیریه.کمک به ایتام و پوشش خانواده های نیازمند در جامعه....

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

مختصری از شرح وظایف

گزاری جلسات مذهبی و عبادی/ تشکیل بسیج وکلاء/ ارتباط با مراکز فرهنگی استان/ تعامل با دوایر...

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعضای کمیسیون

آقای محمد مسرور (رئیس ) / آقای محمدرضا پور محرر ( نایب رئیس) ...

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعضای کمیسیون فرهنگی و مختصری از شرح وظایف

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

کمک به هموطنان عزیز سیل زده

۲۶ فروردین ۱۳۹۸