اعضای هیئت مدیره

علی غفوری علی آباد

رئیس هیئت مدیره

مجتبی مصدقی نقندر

نایب رئیس هیئت مدیره

زهرا محمدپور

دبیر هیئت مدیره و مسئول کمیسیون امور بانوان و خانواده

محبوبه غفرانی ها

مسئول کمیسیون معاضدت قضایی و عضو هیئت مدیره

سعید گل زاده

مسئول امور مالی و عضو هیئت مدیره

مهدی احمدی

مسئول کمیسیون پژوهش و انتشارات و عضو هیئت مدیره

زهره ترحمی یوسفی

مسئول کمیسیون نقل و انتقالات و عضو هیئت مدیره

ابوالفضل نجفی

مسئول کمیسیون فرهنگی و عضو هیئت مدیره

رضا حضرتی

مسئول کمیسیون کارآموزی و آموزش وکلا و عضو هیئت مدیره

جواد قلی زاده

مسئول کمیسیون رفاه و تعاون و عضو علی البدل هیئت مدیره

مجید فلاحی

مسئول کمیته صلح و سازش و عضو علی البدل هیئت مدیره

مهدی خاکشور

عضو علی البدل هیئت مدیره

 

номер телефона для регистрацииgoogle adsense что этокупить катушку бу